rants

rants

rant on popularity

Aku percaya sesuatu idea itu harus dipromosikan lebih dari tuannya. Dan aku bukan role model yang baik. Terima kasih: 1.
1 113 114 115 119